PDA

Xem phiên bản đầy đủ : 19 câu hỏi môn tư tường Hồ Chí MinhNGUYENTHANHTON
04-20-2010, 08:39 PM
Môn tư tường Hồ Chí Minh

Download tại:

http://www.mediafire.com/?2mhzhygnmj0

Tập bài giảng tư tường Hồ Chí Minh

Download tại:
http://www.mediafire.com/?jzvw2ijmt4i


Đề thi môn tư tường Hồ Chí Minh

http://thuongmai.biz/diendan/showthread.php?t=45195


:96: khoa A :96:

thuyvannhom17k45
06-07-2010, 05:09 PM
:nhaovomq9::nhaovomq9:

hanpopo_haxi_1991
08-10-2010, 08:07 AM
Hãy cười lên cho dù cuộc sống này có khó khăn,cứ nỗ lực hết mình mọi việc rồi sẽ ổn,hãy cố lên để Haxi luôn là chính mình.

tantan1107
08-19-2010, 06:17 PM
thanks ông bạn nhé hihi

123alo
09-18-2010, 08:34 PM
Hãy cười lên cho dù cuộc sống này có khó khăn,cứ nỗ lực hết mình mọi việc rồi sẽ ổn,hãy cố lên để Haxi luôn là chính mình.
haxi nghĩa là gì hả bạn:pu252533:

langtutapchoi_hc
09-21-2010, 09:16 PM
hay thi nhao

lalala_la
09-30-2010, 04:19 PM
môn này cũng khó học đây

toasang_9x
11-26-2010, 11:45 PM
tiểu luận môn tư tưởng hồ chí minh nè http://www.docstoc.com/docs/13392034/tieu-luan-mon-tu-tuong-ho-chi-minh

saobangcodon
12-04-2010, 10:11 PM
Hjx.anh chi va cac ban oi!a c & cac b lam on post han bai len di.e vao bang dien thoai nen khong down ve duoc.hixhix.ma tieu de bai thi hay qua troi lun,dug cai e can tim luon.hix

trinhkyu
12-07-2010, 04:49 PM
Mặc dù cháu yêu Bác Hồ lắm nhưng cháu xin thề là hok thể nào yêu nổi môn này

?chuade
12-11-2010, 04:29 PM
cháu xin thề, xin hứa, xin đảm bảo với BÁC , nếu không có đề cương ôn thi.thì chắc cháu không thể thấm nhuần tư tưởng của bác được :D

có đề cương ôn tập môn này không thế các bác . nếu có up lên hộ nhé .thanks

Kang Ta
12-24-2010, 01:41 AM
Bộ đề tư tưởng Hồ Chí Minh(ĐHTM 2009):mn:(Dowload ở file đính kèm) hoặc xem ở dưới đây có bổ sung nhiều đề hơn. (nguồn http://thuongmai.biz/diendan/showthread.php?t=45195)
Ngày 28/12/2009
Đê 4:
Câu 1: Tư tưởng Tư tưởng HCM là gi ? Đối tượng nghien cứu và nhiệm vụ của mon học tư tưởng HCM ?
Câu 2: Phan tich vai tro` và sức mạnh của đạo đức ? Nguyen tắc xay dựng đạo đức mới ?

Đề 5:

Câu 1: phân tích quan điểm của HCM về vai trò của con người và chiến lược trồng người?
Câu 2:trong điều kiện hiện nay,khi vận dụng tư tưởng HCM về xay dựng CNXH và con đường qua độ len CNXH ở VN tập trung giải quyết những vấn đề gi?

Đề 10
Câu 1: Phân tích bản chất và đặc trưng của CNXH ở Việt Nam.
Câu 2: Phân tích quan điểm " giải phóng dân tộc cần được thực hiện bằng con đường bạo lực cách mạng". Liên hệ thực tiễn vs VN.

Đề 11
Câu 1:phân tích quan điêm của HCM về vai trò,bản chất ĐCS VN?
Câu 2:phân tích quan điểm của HCM về vai trò ,sức mạnh của đạo đức và nguyên tắc xây dựng đạo đức mới?

Ngày 29/12/2009

Đề 7
Câu 1:Phân tích quan diểm Hồ Chí MInh về xây dựng nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động.
Câu 2:Phân tích sinh viên học tập phẩm chất đạo đức cao đẹp của Hồ Chí Minh
Đề 13
Câu 1: phân tích mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp
Câu 2: phân tích nội dung của đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng hồ chí minh

Đề 16

Câu 1: Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế đối với Cách Mạng Việt Nam và Cách Mạng thế giới?
Câu 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn tư tưởng HCM?

Đề 6
Câu 1: nêu các giai đoạn hình thành và phát triển của tư tưởng HCM
Câu 2: nêu các nguyên tắc xây dựng Đảng theo tư tưởng HCM

Đề 9

Câu 1: Nêu vị trí, vai trò và chức năng của văn hóa trong tt HCM.
Câu 2: Phân tích nhiệm vụ và ý nghĩa việc học tập, nghiên cứu tt HCM.


Đề 12

Câu 1 : Nêu quan điểm của HCM về vấn đề dân tộc thuộc địa
Câu 2 : Thực chất,nhiệm vụ,nội dung của thời kỳ quá độ đi lên CNXH

Ngày 30/12/2009

Đề 15

Câu 1:Phân tích giá trị tư tưởng HCM đối vs CM VN và CM thế giới.
Câu 2:Phân tích khái niệm và tính chất của nền Văn hóa theo tư tưởng HCM

Ngày 31/12/2009

Đề 17

Câu 1: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Câu 2:Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về việc xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lí mạnh mẽ

Đề 19

Câu 1. bản chất và đặc trưng của CNXH
Câu 2. quan điểm về bạo lực cách mạng

Đề 20 :

Câu 1. phân tích giá trị của tư tưởng HCM với Cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới ?
Câu 2. Phân tích quan điểm của HCM về vai trò của con người và chiến lược trồng người

Đề 18:

Câu 1: Trong các luận điểm của HCM về giải phóng dân tộc, luận điểm nào là mới mẻ và sáng tạo nhất? Vì sao?
Câu 2: Nêu các thời kì hình thành và phát triẻn của tư tưởng HCM.

Đề 21:

Câu 1 : phân tich luận điểm :cach mang giai phong dan toc cần phai tiến hành baọ lực cách mạng ,lien he thuc tien cach mạng viet nam
Câu 2 : phan tich noi dung tu tuong hồ chi minh ve dai doan ket dan toc

Đề 22

Câu 1 : phan tich vai tro noi dung xay dung Đảng về bộ máy, cong tac cán bộ
Câu 2 :phan tich tu tuong ho chi minh ve vai tro cua văn hoáĐỀ 2

Câu 1: Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?
Câu 2: Muốn xây dựng nhà nước có hiệu lực pháo lí mạnh mẽ trong điều kiện nước ta hiện nay chúng ta cần làm gì?

Ngày 12-1-2010
Đề 9
câu 1: phân tích tư tưởng HCM về nguyên tắc cơ bản xây dựng và hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất!

câu 2: phân tích tư tưởng HCM về thực chất, nhiệm vụ và nội dung của quá trình quá độ lên XHCN!

Đề khoa C ngày 13/01

Đê 2
câu 1:phân tích quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng tư tưởng hồ chí minh?
câu 2 phân tích xây dưng đảng về tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ?

Đề 16
Câu 1:phân tích đối tượng, phương pháp nghiên cứu tthcm
Câu 2 phân tích tt hồ chí minh về vai trò đại đoàn kết dân tộc với cm tg và cm việt nam

Đề 18:
câu 1: Nêu vai trò của đại đoàn kết quốc tế đối với Việt Nam và thế giới
câu 2: Nêu đối tượng và pp nghiên cứu tư tưởng CHM

Đề khoa H 14/1/10

Đề 8
câu 1: phân tích quan điểm HCM về những chuẩn mực đạo đức cách mạng
câu 2: phân tích tư tưởng HCM về những nguyên tắc cơ bản để xây dựng và hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất


Đề khoa B ngày 15/1

Đề 3

Câu 1: Văn hóa và tính chất văn hóa trong tu tưởng HCM
câu 2 : Trong các luận điểm về giải phóng dân tộc thì luận điểm nào của HCM là sáng tạo nhất ? tại sao?
Đề 13
câu 1: phân tích mối liên hệ trong tư tưởng HỒ CHÍ MINH của vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp
câu 2: phân tích những luận điểm về đại đoàn kết dân tộc trong tư tưởng hcmĐề khoa E ngày15/1/2010
Đề9:

câu 1: phân tích tư tưởng hồ chí minh về vị trí, vai trò và chức năng của văn hóa
câu 2: phân tích nhiệm vụ và ý nghĩa của việc học tập và nghiên cứu tư tưởng hồ chí minh.


Đề 14:
Câu1:Phân tích nguyên tắc,phương châm, bước đi,biện pháp xdung CNXH ở VN
Câu2:Phân tích nội dung học tập tấm gương đạo đức HCM

sao_mai1991
12-24-2010, 09:04 AM
đang cần :(

happyending
12-24-2010, 10:50 AM
thanks nha

bwin2288
12-26-2010, 02:04 PM
thật tuyệt nếu có nhiều đề thi
nó sẽ giúp các bạn khóa sau ngày một học giỏi hơn
và giúp trường thương mại có nhiều bằng đẹp hơn

123alo
12-27-2010, 06:36 PM
Bộ đề tư tưởng Hồ Chí Minh(ĐHTM 2009):mn:
vào http://thuongmai.biz/diendan/showthread.php?t=45195 tha hồ đề:thuocym:

toasang_9x
12-28-2010, 10:21 PM
cháu xin thề, xin hứa, xin đảm bảo với BÁC , nếu không có đề cương ôn thi.thì chắc cháu không thể thấm nhuần tư tưởng của bác được :D

có đề cương ôn tập môn này không thế các bác . nếu có up lên hộ nhé .thanks
đề cương thì buổi cuối cùng thầy cô đọc cho hết mà, mượn mấy người ghi đầy đủ về mà chép:thuocym:

hoahuongduong110
12-30-2010, 12:09 AM
thank you very much

soibac_90
12-30-2010, 03:27 PM
Cám ơn mọi người nhé.

maruko_u2
12-30-2010, 03:35 PM
Đề tư tưởng trường mình các năm có cho giống nhau không nhở ????

Nana =x~
05-18-2011, 09:05 PM
Những 300 câu :((

Kevin Blue
05-18-2011, 09:06 PM
:05235352-2-424614: nhiều thế, thôi thì tốt nhất ko học nữa=))

Nana =x~
05-18-2011, 09:07 PM
:05235352-2-424614: nhiều thế, thôi thì tốt nhất ko học nữa=))


=)) Nhưng Na giáo sư mà =)) ngại giề

Kevin Blue
05-18-2011, 09:09 PM
=)) Nhưng Na giáo sư mà =)) ngại giề

Na thông thái quá :14:

Nana =x~
05-18-2011, 09:11 PM
Na thông thái quá :14:


Cái đấy đã đc chứng nhận =))
Khỏi bàn

kimngoc92
05-31-2011, 10:20 AM
mấy bạn giúp mình trả lời câu hỏi này với gấp lắm: giai đoạn 1930-1945 bác hồ đã trải qua thử thách như thế nào?là sinh viên ngay từ bây giờ em phải làm gì để học tập tấm gương đạo đức của người?

tuoitreqn
05-31-2011, 08:46 PM
Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minhhttp://adf.ly/FCeO (http://thuongmai.biz/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fadf.ly%2FFCeO)
Đáp Án


http://adf.ly/FCet (http://thuongmai.biz/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fadf.ly%2FFCet)
300 câu trắc nghiệm có đáp án môn tư tưởng Hồ Chí Minh ( file word .zar ) :


http://www.4shared.com/file/76549499...an_wordzar.htm (http://thuongmai.biz/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2F file%2F76549499%2F4fbd6d9e%2Fueh-tthcm-co_dap_an_wordzar.htm)


ẤN http://adf.ly/images/skip_ad_button2.png để hiện link Tải về nhé http://tuoitrequynhon.com/forum/images/smilies/yahoo/1.gif (http://thuongmai.biz/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Ftuoitrequynhon.com %2Fforum%2Fimages%2Fsmilies%2Fyahoo%2F1.gif). .

luongdinh_zinzin_167
08-22-2011, 02:53 PM
thanks pan rất nhìu. hi

nhat_nhoa_46h3
09-20-2011, 08:20 PM
pan cho mh hoj mon tt hcm thj trac nghjem hay tu luan vay
Post bài qua điện thoại

ngoc_linh
09-23-2011, 06:06 PM
môn tư tưởng khoa t thi tự luận, khoa khác thì t k bjk

daiduongxanh_gaucon
12-10-2011, 12:42 AM
cảm ơn nhé...đang cần gấp,,,

thamvl
04-12-2012, 08:17 AM
cac ban oi!! ai biet giúp minh voi, tra loi dum minh cau nay né "con đường hình thành tu duy về CNXH ở VN"??? trong môn" tư tưởng HCM" đo....