Ôn thi Du học

Tìm hiểu về kỳ thi GED

GED là gì ?

Tìm hiểu về kỳ thi GED

GED: kỳ thi để lấy bằng tương đương high school của Mỹ để, được công nhận trên toàn thế giới nhằm xác định chuyên ngành, các kỹ năng học thuật và kiến thức trong các lĩnh vực. Một bài thi GED kéo dài 7,5 giờ bao gồm các bài kiểm tra trong các lĩnh vực học tập như: viết, đọc, toán, các môn học xã hội và khoa học.

  Tại sao phải thi GED?

–     Học lên đại học

–     Có việc làm

–     Thăng tiến trong công việc

–     Đạt được mục đích riêng

Mẫu Bài thi GED

Bài thi GED gổm có những phần nào?

Bài thi GED bao gổm năm phần. Ngoại trừ phần Nghệ thuật Ngôn ngữ, Viết, Phần II (tiểu luận), tất cả các phần còn lại đều nằm dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm. Chọn ra câu trả lời đúng nhất trong các chọn lựa. Phần Nghệ thuật Ngôn ngữ, Viết, Phần II (tiểu luận) sẽ yêu cầu thực hiện và viết ra một bài tiểu luận dựa trên một đề tài chọn lọc.

Kết quả Bài thi

Điểm Chuẩn là điểm đạt được với mỗi bài thi. Điểm tối thiểu đạt chuẩn là 410 cho mỗi phần của bài thi and với điểm trung bình tổng cộng là 450 cho tất cả các phần.

  Tài luyện nghe mà sinh viên nào thi TOEIC cũng phải có- TOEIC Economy
You cannot copy content of this page