Ôn thi

Tìm hiểu về MCAT là gì?

Đây là Kỳ thi này dành cho sinh viên nào muốn theo học ngành y khoa.

Kỳ thi là một nỗ lực để định giá :

1. Kiến thức và khả năng của sinh viên trong khả năng giải đoán các vấn đề trong địa hạt sinh vật học, hóa học, và vật lý.

2. Khả năng sinh viên trong việc phân tích các đồ biểu, bài văn, hay những biểu thị khác.

3. Khả năng viết hai bài luận văn Anh ngữ đúng cú pháp.

Điểm của sinh viên sẽ được báo cáo riêng rẽ trong từng bộ môn:  Đọc Hiểu Lý Luận, Khoa Học Vật Lý, Sinh Vật Học và Luận Văn.

Những sinh viên nào muốn thi kỳ thi này, trên lý thuyết, phải có ít nhất là một năm học trình của từng bộ môn khoa học như sau:

Sinh vật học
Hóa học tổng quát hữu cơ và vô cơ
Hóa học hữu cơ
Vật Lý

Mặc dù sinh viên có thể có lợi điểm hơn nếu đã theo học những lớp chuyên biệt này ở cấp cao, nhưng kỳ thi MCAT chỉ những câu hỏi trong những lớp học căn bản.

Ngoài ra sinh viên cần có tối thiểu một năm học toán học tại một trường đại học. Dù vậy, kỳ thi không đòi hỏi sinh viên phải có kiến thức về toán Vi Tích Phân (Calculus), để trả lời  những câu hỏi về khoa học. Tuy nhiên sau đây là những lớp học toán căn bản mà kỳ thi MCAT đề nghị các sinh viên cần theo học chuẩn bị :

  Tài luyện nghe mà sinh viên nào thi TOEIC cũng phải có- TOEIC Economy

Hai năm đại số (algebra)
Biết sử dụng những kiến thức về lượng giác (trigonometry)
Có kiến thức về Sine và Cosine của góc 0◦, 90◦, và 180◦
Biết sử dụng các hệ thống đo lường thập phân và thông dụng (metric và customary) -có nghĩa là hệ thống Âu Châu và Anh Mỹ, cũng là biết chuyển đổi giữa hai hệ thống này
Biết thống kê
Cộng và trừ vector

Mặc dù các trường y khoa có những tiêu chuẩn khác nhau trong việc thu nhận sinh viên, trên thang điểm 15, so điểm chuẩn của sinh viên, nếu là 11, được xem như là hội đủ điều kiện để duyệt xét thu nhận.

Như đã nói ở trên, kỳ thi MCAT – Medical College Admission Test – Kỳ Thi Thu Nhận Sinh Viên Y Khoa, không phải là yếu tố duy nhất để sinh viên được tuyển chọn vào trường y khoa. Kỳ thi này, cùng với những tiêu chuẩn tuyển chọn khác như là điểm học bạ đại học, điểm chuẩn trung bình GPA – grade point average, các lớp học đã lấy, các thư giới thiệu, ngành theo học ở cấp cử nhân – hệ 04 năm, cuộc phỏng vấn, điểm SAT .v.v…. là những điều sinh viên phải qua trong diễn trình đại học lựa chọn sinh viên.  Điểm MCAT trung bình hay thấp hơn một chút sẽ không ảnh hưởng gì nhiều lắm, nếu sinh viên có một quá trình học vấn siêu đẳng ở đại học. Thống kê cho biết là có một sự tương quan mật thiết biểu thị giữa điểm thi các môn khoa học và sự thành công của sinh viên trong giai đoạn y khoa cơ bản (basic medical sciences – tiền y – hay là preclinical phase) và điểm của kỳ thi National Board of Medical Examiners Phần I..

  Mục tiêu thi TOEIC 450
You cannot copy content of this page