Kiến thức

Quản trị Kinh doanh

Tên chương trình:  Quản Trị Kinh Doanh Trình độ đào tạo:    Cao đẳng nghề Ngành đào tạo:         Quản Trị Kinh Doanh Loại hình đào tạo:   Chính qui 1. MỤC TIÊU...

Kiến thức

Công nghệ Thông tin

I. GIỚI THIỆU Với phương châm “ Lấy học viên làm trung tâm, lấy nhu cầu xã hội làm định hướng, lấy chất lượng đào tạo làm vũ khí cạnh tranh”, Khoa CNTT –...

Kiến thức

Kế toán Doanh nghiệp

Góp phần tạo ra nhiều cử nhân cao đẳng kế toán, tài chính thực hành có chất lượng chuyên môn cao đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các doanh nghiệp trong nước và quốc...