Tài liệu

Tài liệu Từ Vựng TOEIC: 600 Essential Words for the TOEIC

TOEIC VOCABULARY - FULL TỪ VỰNG lUYỆN THI TOEIC

Ebook 600 Essential Words for the TOEIC – đây gần như là quyển sách gối đầu giường căn bản về từ vựng TOEIC cho các bạn đang ôn thi TOEIC.

  1. Ebook chinh phục 600 từ vựng TOEIC: https://drive.google.com/file/d/0BwlTNhzeoK8iallnV0RWYkFMbFk/view
  2. 600 Essential Words for the TOEIC – tái bản lần 3 đã bao gồm cả audio: https://drive.google.com/file/d/0BwlTNhzeoK8iZjhkSVpDRl9KTFU/view
TOEIC VOCABULARY – FULL TỪ VỰNG lUYỆN THI TOEIC

About the author

NGUYEN TAM

Add Comment

Click here to post a comment