quang cao

quang cao
Trang 1/3 123 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 20 của 46

Chủ đề: Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm Kinh tế Vi mô k45

Cộng đồng SVTM lớn nhất trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook
 1. #1
  Tham gia
  Oct 2009
  Họ tên
  chích-chòe
  Lớp
  __mơ ước
  Bài gửi
  3.904
  Được cảm ơn: 2.843

  Icon3 Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm Kinh tế Vi mô k45

  đây là đề cô giáo cho tụi mình làm thử, hi vọng giúp ích cho bà con, chúc bà con thi có kết quả cao
  ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ
  (Đại học Kinh tế)
  Chọn câu đúng trong các câu a, b, c, d và đánh dấu X vào bảng trả lời
  Câu 1: Hàng hóa X có Ep = -0,5. Giá hàng hóa X tăng lên 10%, vậy doanh thu của hàng hóa X sẽ:
  A Tăng lên 5% B Tăng lên 20%
  C Tăng lên 4,5% D Tất cả đều sai

  Câu 2: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: QD = 100 - 2P. Tại mức giá bằng 40 để tăng doanh thu doanh nghiệp nên:
  A Giảm giá, giảm lượng B Tăng giá, giảm lượng
  C Giảm giá, tăng lượng D Tăng giá, tăng lượng

  Câu 3: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: QD = 100 - 2P. Để doanh thu của doanh nghiệp đạt cực đại thì mức giá phải bằng:
  A 20 B 25 C 30 D 50

  Câu 4: Hàng hóa X ngày càng phù hợp hơn với thị hiếu, sở thích của người tiêu dùng, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:
  A Giá tăng, lượng giảm B Giá giảm, lượng giảm C Giá giảm, lượng tăng D Giá tăng, lượng tăng
  Câu 5: Giá hàng hóa thay thế cho hàng hóa X đang giảm mạnh, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:
  A Giá giảm, lượng tăng B Giá giảm, lượng giảm C Giá tăng, lượng giảm D Giá tăng, lương tăng
  Câu 6: Trên cùng một đường cầu tuyến tính dốc xuống theo qui luật cầu, tương ứng với mức giá càng cao thì độ co giãn của cầu theo giá sẽ:
  A Không đổi B Càng thấp C Không biết được D Càng cao
  Câu 7: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd=100-2P. Tại mức giá bằng 20 để tăng doanh thu doanh nghiệp nên:
  A Tăng giá, tăng lượng B Giảm giá, giảm lượng C Giảm giá, tăng lượng D Tăng giá, giảm lượng

  Câu 8:Độ co dãn của cầu theo giá [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/lET%27sgO%21/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]= - 3 có nghĩa là:
  A. Khi giá tăng lên 1% thì lượng cầu giảm đi 3%
  B. Khi giá tăng lên 3% thì lượng cầu giảm đi 3%
  C. Khi giá tăng lên 1 đơn vị thì lượng cầu giảm đi 3 đơn vị
  D. Khi giá giảm đi 1% thì lượng cầu giảm đi 3%
  Câu 9: Khi hệ số co dãn của cầu theo thu nhập âm thì hàng hóa đó là:
  A. Hàng hóa thứ cấp
  B. Hàng hóa thiết yếu
  C. Hàng hóa cao cấp
  D. Hàng hóa độc lập
  Câu 10:
  Đường bàng quan có dạng cong lồi về phía gốc tọa độ là do:
  A. Quy luật lợi ích cận biên giảm dần.
  B. Quy luật chi phí cơ hội tăng dần
  C. Quy luật hiệu suất sử dụng các yếu tố đầu vào giảm dần
  D. Quy luật cung cầu
  Câu 11: Độ dốc của đường ngân sách phụ thuộc vào:
  A. Số lượng người tiêu dùng
  B. Thu nhập và giá cả tương đối của các hàng hóa.
  C. Giá cả của hàng hóa có liên quan.
  D. Hàng hóa đó là thứ cấp hay cao cấp.
  Câu 12: Đẳng thức nào dưới đây thể hiện sự tối đa hóa lợi ích đối với hai hàng hóa A và B:
  A. MUA/A = MUB/B
  B. MUA = MUB
  C. MUA/PA = MUB/PB
  D. cả B và C

  Câu 13: Người tiêu dùng lựa chọn tập hợp hàng hóa tiêu dùng tối ưu khi:
  A. Đường bàng quan tiếp xúc với đường ngân sách
  B. Độ dốc đường bàng quan bằng độ dốc đường ngân sách
  C. Đường bàng quan cắt đường ngân sách
  D. Cả ba ý trên đều đúng
  Dùng số liệu sau dể trả lời các câu hỏi có liên quan.
  Một doanh nghiệp độc quyền có hàm số cầu Q= 1000-2P và hàm tổng chi phí TC=2Q2+200
  (P:đvt/đvq; Q:đvq; TC:đvt)
  Câu 14: Để tối đa hóa doanh thu thì mức giá bán P phải bằng:
  A Tất cả đều sai B 250 C 500 D 100
  Câu 15: Mức lợi nhuận cực đại bằng:
  A 24.800 B Tất cả đều sai C 50.000 D 88.000
  Câu 16: Để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp sẽ sản xuất ở mức sản lượng:
  A 100 B Tất cả đều sai C 150 D 500
  Câu 17: Doanh thu tối đa sẽ bằng
  A 150.000 B 250.000 C 125.000 D Tất cả đều sai
  Câu 18: Để tối đa hóa doanh thu thì mức sản lượng Q phải bằng:
  A 300 B 500 C 250 D Tất cả đều sai
  Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan.
  Hàm sản xuất có dạng Q=4L0,6 K0,8 ; Pl=2; Pk=4; Qmax=10.000
  Câu 19: Kết hợp sản xuất tối ưu thì vốn K bằng:
  A 225 B 325 C Cả ba câu đều sai D 555
  Câu 20: Kết hợp sản xuất tối ưu thì chi phí sản xuất tối thiểu TCmin bằng:
  A 1.200 B 1.574 C 3.000 D Cả ba câu đều sai
  Câu 21: Kết hợp sản xuất tối ưu thì lao động L bằng:
  A 250 B Cả ba câu đều sai C 337 D 450
  Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan.
  Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC=10Q3-4Q2+20Q+500
  Câu 22: Hàm chi phí trung bình AC bằng:
  A 30Q3-8Q+20+500/Q B 10Q2-8Q+20+500/Q
  C 10Q2-4Q+20+500/Q D Cả ba câu đều sai
  Câu 23: Hàm chi phí cận biên MC bằng
  A 30Q3-8Q+20+500/Q B 30Q2-8Q+20 C Cả ba câu đều sai D 10Q2-4Q+20
  Câu 24: Giá thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp ngừng kinh doanh:
  A 250 B 265,67 C Cả ba câu đều sai D 300
  Câu 25: Giá thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp hòa vốn:
  A Cả ba câu đều sai B P=202,55 C P=300 D P=265,67
  Câu 26: Nếu giá thị trường Pe bằng 500 thì sản lượng tối ưu để lợi nhuận cực đại là:
  A Q=4,14 B Q=20,15
  C Q=10,15 D Cả ba câu đều sai
  Câu 27: Doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận nhưng bị hòa vốn, khi ấy sản lượng hòa vốn bằng:
  A Q=20,50 B Q=15,25 C Cả ba câu đều sai D Q=2,99
  Câu 28: Nếu giá thị trường Pe bằng 500 thì lợi nhuận cực đại của doanh nghiệp bằng:
  A ∏=100,50 B ∏=2.000 C Cả ba câu đều sai D ∏=846,18
  Câu 29: Điểm hòa vốn cũng chính là điểm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp khi doanh nghiệp có:
  A FC=0 B Cả ba câu đều sai C TR=TC D TR=TVC
  Câu 30: Mục tiêu tối đa hóa doanh thu cũng chính là mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận khi:
  A Cả ba câu đều đúng B TVC=0 C MC=0 D TC=TFC
  Câu 31: Nhà độc quyền đang bán 4 đơn vị sản phẩm ở mức giá là 10000 đồng/sản phẩm. Nếu doanh thu biên của đơn vị thứ 5 là 6 ngàn đồng, thì doanh nghiệp bán 5 sản phẩm với mức giá là:
  A Tất cả đều sai B 9.200 C 10.000 D 6.000
  Câu 32: Nếu doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo định mức sản lượng tại đó có doanh thu biên bằng chi phí cận biên bằng chi phí trung bình, thì lợi nhuận kinh tế sẽ:
  A Bằng không B Lớn hơn không C Nhỏ hơn không D Tất cả đều sai

  Câu 33: MUx=10; MUy=8; Px=2; Py=1. Để chọn lựa tiêu dùng tối ưu, người tiêu dùng nên:
  A Giảm tiêu dùng hàng hóa Y B Không biết được
  C Tăng tiêu dùng cho hàng hóa X D Tăng tiêu dùng cho hàng hóa Y

  Câu 34: Trong ngắn hạn, doanh nghiệp sẽ ngừng sản xuất khi:
  A Tất cả đều sai B Giá bán bằng biến phí trung bình
  C Doanh nghiệp không có lợi nhuận D Doanh nghiệp bị thua lỗ
  Câu 35: Khi năng suất trung bình AP giảm, năng suất cận biên MP sẽ:
  A Tất cả đều sai B Nhỏ hơn năng suất trung bình
  C Lớn hơn năng suất trung bình D Bằng năng suất trung bình
  Câu 36:Khi hãng cạnh tranh hoàn hảo có mức giá bằng với AVC min thì
  A. Hãng sẽ thua lỗ toàn bộ chi phí cố định dù hãng sản xuất hay không sản xuất.
  B. Hãng tiếp tục sản xuất thì phần lỗ thấp hơn chi phí cố định
  C. Hãng sẽ quyết định tiếp tục sản xuất
  D. Hãng hòa vốn

  Câu 37:Hµm s¶n xuÊt Cobb-Douglas [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/lET%27sgO%21/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG] (0 < a, b > 0 vµ g > 0) lµ cã thÓ lµ hµm s¶n xuÊt
  a) t¨ng theo quy m« b) gi¶m theo quy m«
  c) cè ®Þnh (kh«ng ®æi) theo quy m« d) tÊt c¶ c¸c c©u trªn

  Câu 38: Để tối đa hóa lợi nhuận trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, doanh nghiệp sẽ chọn sản lượng tại đó có:
  A AR=MR B Cả ba câu đều đúng C P=MC D P=MR
  Câu 39: AC bằng 6 khi sản xuất 100 sản phẩm. MC luôn không đổi và bằng 2. Vậy TC để sản xuất 70 sản phẩm là:
  A Tất cả đều sai B 540 C 140 D 450
  Câu 40: Đường cung ngắn hạn của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn là:
  A Đường chi phí cận biên MC nằm trên điểm cực tiểu của đường chi phí trung bình
  B Đường chi phí cận biên
  C Đường chi phí cận biên MC nằm trên điểm cực tiểu của đường chi phí biến đổi trung bình
  D Tất cả đều sai
  Câu 41: Nếu thỏa dụng biên có xu hướng dương và giảm dần khi gia tăng lượng tiêu dùng thì:
  A Tổng độ thỏa dụng sẽ giảm dần B Tổng độ thỏa dụng sẽ tăng nhanh dần
  C Tổng độ thỏa dụng sẽ tăng chậm dần D Tổng độ thỏa dụng sẽ không đổi
  Câu 42: Nếu doanh nghiệp độc quyền định mức sản lượng tại đó có doanh thu biên bằng chi phí cận biên bằng chi phí trung bình, thì lợi nhuận kinh tế sẽ:
  A Bằng không B Nhỏ hơn không C Lớn hơn không D Tất cả đều sai
  Câu 43: Doanh nghiệp tăng giá sản phẩm X lên 20%. Kết quả làm doanh thu tăng lên 8%. Vậy Ep của mặt hàng này bằng:
  A -1,5 B Tất cả đều sai C -5 D -0,5
  Câu 44: Khi doanh nghiệp tăng sản lượng mà làm lợi nhuận giảm,điều này có thể là do:
  A Doanh thu biên nhỏ hơn chi phí cận biên B Doanh thu biên bằng chi phí cận biên
  C Doanh thu biên lớn hơn chi phí cận biên D Tất cả đều sai
  Câu 45: Đường cung đối với ngành lao động phổ thông sẽ:
  A. Thoải
  B. Dốc
  C. Thẳng đứng song song với trục tung
  D. Nằm ngang song song với trục hoành
  Câu 46: Khi cung và cầu của cùng một sản phẩm tăng lên thì:
  A Lượng cân bằng chắc chắn tăng, giá cân bằng không biết chắc
  B Lượng cân bằng chắc chắn giảm, giá cân bằng không biết chắc
  C Giá cân bằng chắc chắn tăng, lượng cân bằng thì không biết chắc
  D Giá cân bằng và lượng cân bằng đều tăng
  Câu 47: Người tiêu dùng tiêu dùng 4 sản phẩm thì có tổng thỏa dụng bằng 20, tiêu dùng năm sản phẩm thì tổng thỏa dụng bằng 23. Vậy thỏa dụng biên của sản phẩm thứ 5 bằng:
  A 43 B Tất cả đều sai C 1 D 3
  Câu 48: Đối với đường cầu tuyến tính, khi trượt dọc xuống dưới theo đường cầu thì:
  A Tất cả đều sai B Độ co giãn của cầu theo giá không đổi, nhưng độ dốc của đường cầu thay đổi
  C Độ co giãn của cầu theo giá và độ dốc đều thay đổi
  D Độ co giãn của cầu theo giá thay đổi, nhưng độ dốc của đường cầu không đổi
  Câu 49: Doanh nghiệp hòa vốn khi:
  A Tổng doanh thu bằng tổng chi phí B Giá bán bằng chi phí trung bình
  C Cả ba câu đều đúng D Lợi nhuận bằng không
  Câu 50: Một người cho vay với mức lãi suất i=10%, Sau 5 năm người đó nhận một khoản tiền cả vốn lẫn lãi là 322.102.Số tiền mà người đó cho vay là:
  A. 200
  B. 150
  C. 120
  D. 100

 2. quang cao

 3. Share
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
  Lenguyet.vn- Nền Tảng Tiếng Anh Cho Mọi Người


 4. Có 25 thành viên Cảm ơn bài viết hay và bổ ích này của sao_mai1991:

  09D110217 (12-23-2009),10d150363 (01-08-2011),ben-sơcua (12-22-2009),billgate0104 (01-05-2010),cherry2511 (10-14-2010),Gio (12-29-2009),honey_168_91 (12-30-2009),huethuong (12-14-2010),khenhrang (12-28-2009),Kochat Koface (12-22-2012),kute girl (12-22-2009),maruco.E? (12-29-2010),nguyenmanhphong (01-07-2011),noline412 (12-23-2009), nomatter_1211 (12-26-2009),phaletrang_213 (12-23-2009),phananh (11-15-2012),phạm thiếu hiệp (12-29-2009),princess (01-08-2010),Smallstar (04-09-2013),starrynight91 (12-22-2009),thuyvannhom17k45 (01-09-2010),tungct.k46i5 (01-03-2011),Tuyetmai (12-28-2009),v4n_se7en (12-15-2010)

 5. #2
  Tham gia
  Oct 2009
  Họ tên
  chích-chòe
  Lớp
  __mơ ước
  Bài gửi
  3.904
  Được cảm ơn: 2.843
  làm xong tải đáp án về xem bạn nhé^^
  Lenguyet.vn- Nền Tảng Tiếng Anh Cho Mọi Người


 6. Có 3 thành viên Cảm ơn bài viết hay và bổ ích này của sao_mai1991:

  dohoang_nd (01-05-2010),Leesun (07-27-2010),thuyvannhom17k45 (01-09-2010)

 7. #3
  Tham gia
  Nov 2009
  Họ tên
  congacon
  Lớp
  k45c3
  Bài gửi
  104
  Được cảm ơn: 28
  cái này từng up rùi bạn có lòng tốt thì úp cách giải đi chứ tớ ko bt cách làm nè
  năn nỉ mà

 8. #4
  Tham gia
  Oct 2009
  Họ tên
  3
  Lớp
  1
  Bài gửi
  17
  Được cảm ơn: 4
  Thank you..........

 9. #5
  Tham gia
  Jul 2009
  Đến từ
  Hà tịnh mình thương!!!
  Họ tên
  |3
  Lớp
  6
  Bài gửi
  862
  Được cảm ơn: 396
  Thanks bạn...
  Có một số câu giống cái đề mình post...
  Đề cô cho làm thử thì chắc là đề thi cũng ntn thôi...
  Ngọt
  Thông minh và thủ đoạn

 10. Có 2 thành viên Cảm ơn bài viết hay và bổ ích này của starrynight91:

  Changtraidantoc (12-03-2011),cuonghocmai (11-28-2010)

 11. #6
  Tham gia
  Oct 2009
  Họ tên
  chích-chòe
  Lớp
  __mơ ước
  Bài gửi
  3.904
  Được cảm ơn: 2.843
  Quote Nguyên văn bởi mh1321 Xem bài viết
  tải lun cho nóng.đợi em qua môn này thì vào thank bác sau
  ax, không cần thanks hihi nhưng hi vọng nó có giúp được cho bạn
  Lenguyet.vn- Nền Tảng Tiếng Anh Cho Mọi Người


 12. #7
  Tham gia
  Jul 2009
  Đến từ
  Hà tịnh mình thương!!!
  Họ tên
  |3
  Lớp
  6
  Bài gửi
  862
  Được cảm ơn: 396
  Câu 43 hình như Đ/A của cậu sai thì phải
  Một số câu nữa cũng sai thì phải.
  Thông minh và thủ đoạn

 13. #8
  Tham gia
  Oct 2009
  Họ tên
  chích-chòe
  Lớp
  __mơ ước
  Bài gửi
  3.904
  Được cảm ơn: 2.843
  Quote Nguyên văn bởi starrynight91 Xem bài viết
  Câu 43 hình như Đ/A của cậu sai thì phải
  bạn ui cái này là của cô giáo gửi cho tớ nên bây h bạn nói sai thì cả nhà thử làm lại xem kq thê nào nhá
  Lenguyet.vn- Nền Tảng Tiếng Anh Cho Mọi Người


 14. #9
  Tham gia
  Aug 2009
  Đến từ
  [♥] Nam Định [♥]
  Họ tên
  _Quên_
  Lớp
  45I1
  Bài gửi
  2.688
  Được cảm ơn: 2.683
  Quote Nguyên văn bởi sao_mai1991 Xem bài viết
  bạn ui cái này là của cô giáo gửi cho tớ nên bây h bạn nói sai thì cả nhà thử làm lại xem kq thê nào nhá
  Bác ơi em tính ra -0.5 ạ bác xiem có sai ko nhé
  CÓ TR = P*Q
  MÀ TR' = 1.08*TR
  => P'*Q' = TR + 0.08TR
  => 1.2P*Q' = 1.08P*Q
  => Q' = 0.9 Q


  MÀ Ed = Q'-Q/P'-P
  => Ed = -0.1/0.2 = -0.5

  END!
  Blog taigame366 - tai game mien phi - mua bán chăn điện kyungdong Hàn quốc
  video : chiếu điều hòa cao cấp

 15. #10
  Tham gia
  Aug 2009
  Đến từ
  [♥] Nam Định [♥]
  Họ tên
  _Quên_
  Lớp
  45I1
  Bài gửi
  2.688
  Được cảm ơn: 2.683
  Quote Nguyên văn bởi nguyenanh318 Xem bài viết
  Đề này tui lớp mình cũng có nhưng ko có đáp án. Bạn post đáp an luôn giùm mình đi. Mình chỉ cần mỗi đáp an thui
  SẠc đáp án trong file attact ấy đao về mà xiem rùi có thắc mắc thì lên đây trao đổi nào

  Mềnh thấy đề này tương đối phù hợp với mình ko như cái đề mua ngoài cổng trg làm xog mún tự tử lun
  Blog taigame366 - tai game mien phi - mua bán chăn điện kyungdong Hàn quốc
  video : chiếu điều hòa cao cấp

 16. #11
  Tham gia
  Sep 2009
  Họ tên
  トゥアングエン
  Lớp
  K45
  Bài gửi
  234
  Được cảm ơn: 259
  Câu 43 đáp án đúng đó mình tính ra -0,555....

 17. #12
  Tham gia
  Aug 2009
  Đến từ
  [♥] Nam Định [♥]
  Họ tên
  _Quên_
  Lớp
  45I1
  Bài gửi
  2.688
  Được cảm ơn: 2.683
  Quote Nguyên văn bởi ZajKill Xem bài viết
  Câu 43 đáp án đúng đó mình tính ra -0,555....
  giải thế lào thế

  sorry . câu số 13 đã sai : SGK viết rẰng : " VẬY, ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU CỦA NG

  TIÊU DÙNG LÀ : ĐỘ DỐC ĐƯỜNG NGÂN SÁCH =ĐỘ DỐC ĐƯỜNG BÀNG

  QUAN "

  SGK TRANG 76 DÒNG 1 VS 2 TỪ DƯỚI LÊN
  Blog taigame366 - tai game mien phi - mua bán chăn điện kyungdong Hàn quốc
  video : chiếu điều hòa cao cấp

 18. #13
  Tham gia
  Aug 2009
  Đến từ
  SB
  Họ tên
  FL
  Lớp
  K45F
  Bài gửi
  186
  Được cảm ơn: 55
  Quote Nguyên văn bởi nomatter_1211 Xem bài viết
  Bác ơi em tính ra -0.5 ạ bác xiem có sai ko nhé
  CÓ TR = P*Q
  MÀ TR' = 1.08*TR
  => P'*Q' = TR + 0.08TR
  => 1.2P*Q' = 1.08P*Q
  => Q' = 0.9 Q


  MÀ Ed = Q'-Q/P'-P
  => Ed = -0.1/0.2 = -0.5

  END!
  mình chưa xem da nhưng thấy bạn bảo vậy nên mình tính ra cũng ra Edp= -0,5 nhưng làm cách khác. gần giống kiểu của bạn
  cắhc đáp án có vấn đề

 19. #14
  Tham gia
  Aug 2009
  Đến từ
  [♥] Nam Định [♥]
  Họ tên
  _Quên_
  Lớp
  45I1
  Bài gửi
  2.688
  Được cảm ơn: 2.683
  Quote Nguyên văn bởi shotgun09 Xem bài viết
  mình chưa xem da nhưng thấy bạn bảo vậy nên mình tính ra cũng ra Edp= -0,5 nhưng làm cách khác. gần giống kiểu của bạn
  cắhc đáp án có vấn đề
  Hự! có tên giống mềnh nữa ồi thế bạn làm luôn đi , rùi thấy sai thì pm
  PS câu 13 có đúng như t nói ko
  Blog taigame366 - tai game mien phi - mua bán chăn điện kyungdong Hàn quốc
  video : chiếu điều hòa cao cấp

 20. #15
  Tham gia
  Aug 2009
  Đến từ
  SB
  Họ tên
  FL
  Lớp
  K45F
  Bài gửi
  186
  Được cảm ơn: 55
  Quote Nguyên văn bởi nomatter_1211 Xem bài viết
  Hự! có tên giống mềnh nữa ồi thế bạn làm luôn đi , rùi thấy sai thì pm
  PS câu 13 có đúng như t nói ko
  tên j cơ. cậu bjk tên t á
  câu 13 kiểu j ý. đây nhé : khi đường bàng quan tiếp xúc với đường ngân sách thì độ dốc đườg bàng quan bằng độ dốc đường ngân sách . nên đáp án A và B tương tự nhau
  nhưng theo tớ thì câu A đúng vì khi giảng thì cô giáo có nói là điểm lựa chọn tiêu dùg tối ưu là điểm tiếp xúc của đường bàng quan xa gốc tọa độ nhất với đừơgn ngân sach, từ đó mới suy ra độ dốc đường bàng quan = độ dốc đườg ngân sáhc

 21. Các thành viên Cảm ơn bài viết hay và bổ ích của shotgun09:

  sao_mai1991 (12-26-2009)

 22. #16
  Tham gia
  Jul 2009
  Đến từ
  Hà tịnh mình thương!!!
  Họ tên
  |3
  Lớp
  6
  Bài gửi
  862
  Được cảm ơn: 396
  Theo iem nhiều câu đáp án có vấn đề.
  Thông minh và thủ đoạn

 23. #17
  Tham gia
  Oct 2009
  Họ tên
  chích-chòe
  Lớp
  __mơ ước
  Bài gửi
  3.904
  Được cảm ơn: 2.843
  Quote Nguyên văn bởi starrynight91 Xem bài viết
  Theo iem nhiều câu đáp án có vấn đề.
  bạn ui mình cũng đang bắt đầu làm rồi cũng có nhiều câu thắc mắc mình đang hỏi cô giáo nếu có chỗ nào thay đổi mình sẽ up lại để các bạn xem nhá
  thanks vì đã có ý kiến đóng góp
  chắc là do lỗi kĩ thuật hoặc gì đấy nếu có sai sót gì sẽ nói rõ sau nhá
  còn đề này là đề chuẩn đấy

  à tiện thể có bạn nào bít giải các câu từ 19-21 thì bày anh em với nhá, mình chẳng biết làm mấy câu ấy
  hic hic
  Lenguyet.vn- Nền Tảng Tiếng Anh Cho Mọi Người


 24. #18
  Tham gia
  Mar 2009
  Họ tên
  Lê Minh Lan
  Lớp
  K45E1
  Bài gửi
  110
  Được cảm ơn: 97
  Lại vẫn là cái đề này à? Post 1 lần rồi mà. Hix. Ko có đề mới à
  Tình yêu ở quanh ta.

 25. #19
  Tham gia
  Jul 2009
  Đến từ
  Hà tịnh mình thương!!!
  Họ tên
  |3
  Lớp
  6
  Bài gửi
  862
  Được cảm ơn: 396
  Quote Nguyên văn bởi sao_mai1991 Xem bài viết
  bạn ui mình cũng đang bắt đầu làm rồi cũng có nhiều câu thắc mắc mình đang hỏi cô giáo nếu có chỗ nào thay đổi mình sẽ up lại để các bạn xem nhá
  thanks vì đã có ý kiến đóng góp
  chắc là do lỗi kĩ thuật hoặc gì đấy nếu có sai sót gì sẽ nói rõ sau nhá
  còn đề này là đề chuẩn đấy
  Uhm
  Đề này phần lớn là giống cái đề của UEH. Nhưng những câu mà trường mình kô học thì cô giáo đã bỏ đi và thay vào một số câu rất hay. Còn đáp án thì bạn kiểm tra hộ tớ những câu : 2,13, 20, 25, 27, 32, 43, 49. Theo tớ hình như là kô đúng thì phair
  Thông minh và thủ đoạn

 26. Các thành viên Cảm ơn bài viết hay và bổ ích của starrynight91:

  sao_mai1991 (12-27-2009)

 27. #20
  Tham gia
  Aug 2009
  Đến từ
  [♥] Nam Định [♥]
  Họ tên
  _Quên_
  Lớp
  45I1
  Bài gửi
  2.688
  Được cảm ơn: 2.683
  Quote Nguyên văn bởi shotgun09 Xem bài viết
  tên j cơ. cậu bjk tên t á
  câu 13 kiểu j ý. đây nhé : khi đường bàng quan tiếp xúc với đường ngân sách thì độ dốc đườg bàng quan bằng độ dốc đường ngân sách . nên đáp án A và B tương tự nhau
  nhưng theo tớ thì câu A đúng vì khi giảng thì cô giáo có nói là điểm lựa chọn tiêu dùg tối ưu là điểm tiếp xúc của đường bàng quan xa gốc tọa độ nhất với đừơgn ngân sach, từ đó mới suy ra độ dốc đường bàng quan = độ dốc đườg ngân sáhc
  ko ý t là có thêm 1 ng cùng ý kiến là đáp án câu ấy sai
  sạc kiến thức vít linh tinh thế thế lày đi thi thì có mà chít à ( cô thì bảo suy ra dc cái ấy , sách thì kiu là có lun )
  theo t thì cứ lấy SGK làm quy chuẩn đi , đi thi nếu có cái sai thì còn bảo là do sách , lúc ý mà đổ cho cô giáo thì có mà loạn mất

  Quote Nguyên văn bởi starrynight91 Xem bài viết
  Uhm
  Đề này phần lớn là giống cái đề của UEH. Nhưng những câu mà trường mình kô học thì cô giáo đã bỏ đi và thay vào một số câu rất hay. Còn đáp án thì bạn kiểm tra hộ tớ những câu : 2,13, 20, 25, 27, 32, 43, 49. Theo tớ hình như là kô đúng thì phair
  đã xiem xét
  Câu 2 : Iem tính ra là -1 : Tối đa rùi mà giảm làm chi nữa
  Câu 13 : Đã lói ở trên , chả bít thế lào mà lần
  Câu 19~ 21 :starrynight91 giải hộ với . chả bít làm
  Câu 25 : Hih` như là A ( = 264.665)
  Câu 27 : C đúng mờ (2.992227968)
  Câu 32 : C : sgk
  Câu 43 : -0.5 đã giải ở trên bạn xiem có oki ko nhé
  Câu 49 : Tớ nghĩ là C
  PS HỰ !!!! gét cái thể loại " tất cả đúng vs tất cả sai " thi có bao h có thể loai lày đâu
  Blog taigame366 - tai game mien phi - mua bán chăn điện kyungdong Hàn quốc
  video : chiếu điều hòa cao cấp

 28. Các thành viên Cảm ơn bài viết hay và bổ ích của nomatter_1211:

  sao_mai1991 (12-27-2009)

 

 
Trang 1/3 123 CuốiCuối

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •  
Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải do người dùng đưa lên.
Website đang chạy thử nghiệm chờ xin giấy phép của Bộ TTTT.
 Liên hệ Quảng cáo: 0986.333.425